Disclaimer

Alles wat u op deze website aantreft, is informatief van aard en bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wolff International heeft bij de samenstelling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Het is mogelijk dat wij koppelingen naar andere websites op de eigen website plaatsen. Deze plaatsing van koppelingen naar derden impliceert echter niet per definitie dat de daar te verkrijgen informatie volledig door ons wordt onderschreven en volledig, juist of actueel is.

Wolff International streeft ernaar de informatie op de website zo actueel mogelijk te houden. Informatie op de website kan dan ook op ieder gewenst moment door ons worden gewijzigd of verwijderd. De actualiteit ervan kunnen wij echter niet garanderen.

Wolff International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Voor overige zaken kunt u ook de Algemene Voorwaarden raadplegen.

Klikt u hier om naar de homepage terug te keren.